Hodinový rám, branding digital signage

Informační reklamní média

  • Panoramatické pásy na mapách
  • Minipanoramy
  • Nástupní hodinové rámy

Jak panoramatické mapy, tak i nástupní hodinové systémy jsou média, u kterých se můžete spolehnout na to, že potenciální zákazník zde stráví delší dobu a bude tak efektivně zasažen reklamou umístěnou na těchto systémech. Kromě toho slouží také k orientaci lyžařům a poskytování aktuálních informací.