IRS Deskline

IRS Deskline je informační a rezervační systém vyvíjený pro potřebu informačních center a turistických organizací, umožňující správu a prezentaci všech turisticky relevantních služeb a informací a jejich komunikaci směrem k hostovi. To vše poskytuje v rámci jedné databáze.

Pomocí IRS Deskline tak lze přes jeden systém spravovat a odbavovat ubytovací a neubytovací služby, hotelové a destinační balíčky služeb, prospekty, merchandising a podobné zboží, kalendář akcí, vybavení infrastruktury, multimediální data, vyhodnocovací systém spokojenosti zákazníků atd.

Aplikace
Karta hosta