Karta hosta

Naše koncepce produktu "Karty hosta" podporuje různé obchodní a kartové modely, rozmanitá výdejní i akceptační místa a umožňuje individuální nasazení. Software sbírá rozmanité informace o hostech i o službách destinace.

Naše řešení nabízí systém provozovaný online v reálném čase včetně datového hostingu, aktualizací a pravidelného vývoje na základě požadavků z turistických destinací.

Naše společnost je dodavatelem všech komponentů produktu karty hosta: software, hardware, produkce karet, čtecí zařízení, sledování transakcí, monitoring, zapojení "elektronických přihlašovacích lístků", datový hosting (provoz serveru a databáze) a datový clearing.

Rezervační systém, ubytování
Meingast