Právní informace

 

1. Obecné zásady ochrany osobních údajů

 

sitour shromažďuje, zpracovává a používá vaše osobní údaje pouze na základě vašeho zákaznického vztahu pro účely s vámi dohodnuté nebo pokud existuje jiný právní základ v souladu se zákonnými ustanoveními.

Shromažďují se pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k provádění a zpracování služeb sitour, nebo údaje, které jste sitour dobrovolně zpřístupnili. Jako zákazník nebo obecně jako dotčená osoba máte kdykoli právo na informace o svých uložených osobních údajích, původu a příjemcích těchto údajů a účelu zpracování údajů, jakož i právo na opravu, odvolání použití, vznést námitku, omezit zpracování a zablokovat nebo vymazat nesprávně nebo nepřípustně zpracovávané údaje. Pokud dojde ke změnám ve vašich osobních údajích, poskytněte nám příslušné upozornění.

Osobní údaje jsou chráněny vhodnými organizačními a technickými opatřeními. Tato ustanovení se týkají zejména ochrany proti nedovolenému, nezákonnému nebo náhodnému přístupu, zpracování, ztrátě, použití nebo manipulaci. Vezměte prosím na vědomí, že sitour nepřebírá žádnou odpovědnost za zveřejnění informací kvůli chybám, které nebyly způsobeny sitour a které se týkají přenosu dat a/nebo neoprávněného přístupu třetích stran (např. útoky hackerů na e-mailové účty nebo telefony, zachycení faxů).

sitour nebude uchovávat vaše údaje déle, než je nutné ke splnění smluvních nebo zákonných povinností nebo k obraně proti případným nárokům z odpovědnosti.

 

2. Ochrana soukromí v přehledu


Všeobecná upozornění

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených v tomto textu.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na této webové stránce?

Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje naleznete v bodě 3.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje budou shromažďovány na naší straně tím, že nám je sdělíte. To mohou být např. údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní data jsou automaticky shromažďována při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (například internetový prohlížeč, operační systém nebo čas požadavku na stránku). Sběr těchto údajů je automatický, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše údaje?

Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování uživatelů.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Další informace o ochraně údajů nám můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v bodě 2. Kromě toho máte právo na odvolání u příslušného orgánu dozoru.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především u souborů cookie a tzv. analytických programů. Analýza chování surfování je obvykle anonymní; surfování chování nelze vysledovat zpět k vám. Tuto analýzu můžete napadnout nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

K této analýze můžete vznést námitky. Budeme vás informovat o možnostech takové námitky v těchto zásadách ochrany osobních údajů.


3. Obecné informace a povinné informace


Ochrana dat

The operators of this website take the protection of your personal data very seriously. We treat your Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou informace, které vás osobně mohou identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro které je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní chyby. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná.

Upozornění pro odpovědný subjekt

Odpovědný subjekt pro zpracování dat na této webové stránce je:

feratel media technologies AG
Maria-Theresien-Straße 8
A-6020 Innsbruck

+43 512 7280-0
E-Maily: info@feratel.at

Zodpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (například jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání souhlasu se zpracováním dat

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Současný souhlas můžete kdykoli zrušit. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Právo podat opravný prostředek příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat odvolání u příslušného orgánu dozoru. Kontaktní údaje českého DPA naleznete na následujícím odkazu: https://www.uoou.cz/

Právo na přenositelnost dat

You have the right to have data which we process based on your consent or in fulfillment of a contract automatically delivered to yourself or to a third party in a standard, machine-readable format. If you require the direct transfer of data to another responsible party, this will only be done to the extent technically feasible.

SSL, případně TLS šifrování dat

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zasíláte jako provozovatel webu, SSL nebo TLS šifrování. Šifrované připojení můžete rozpoznat změnou řádku adresy prohlížeče z adresy "http://" na "https://" a symbolu zámku v řádku prohlížeče. 

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

Informace, blokování, odstranění

As permitted by law, you have the right to be provided at any time with information free of charge about any of your personal data that is stored as well as its origin, the recipient and the purpose for which it has been processed. You also have the right to have this data corrected, blocked or deleted. You can contact us at any time using the address given under point 2 if you have further questions on the topic of personal data.

Nesouhlas s reklamnímy e-maily

Použití publikovaných informací v kontextu kontaktních informací týkajících se povinných otisků pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto odmítá. Provozovatelé stránek výslovně vyhrazují právo podat žalobu v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.


4. Sběr dat na našich webových stránkách


Cookies

Internetové stránky částečně využívají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "session cookies". Po skončení návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příštím návštěvě.

Můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a cookie soubory povolili pouze v jednotlivých případech, přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučení a aktivaci automatického mazání souborů cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které jsou požadovány k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytování některých funkcí, které chcete použít (např. funkce nákupního košíku), jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (například soubory cookie pro analýzu chování surfování), bude se s nimi zacházet samostatně.

Souvory pro protokolování serveru

Provozovatel stránek nebo poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč automaticky předává nám. To jsou:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Používaný operační systém
  • Odkazující URL
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno. 

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování dat k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření

Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z kontaktního formuláře včetně kontaktních údajů, které jste zde poskytli, budou uloženy, aby se zpracovala žádost a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktní formuláře tedy vychází výlučně z vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost operací zpracování dat prováděných až do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Informace, které poskytnete v kontaktním formuláři, zůstanou u nás, dokud nepožádáte o smazání, odvolání souhlasu s ukládáním nebo smazání účelu ukládání dat (například poté, co byla vaše žádost zpracována). Závazné zákonné předpisy - zejména retenční doby - zůstávají nedotčeny.


5. Sociální média


Facebook Pluginy (tlačítka like & sdílet)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pluginy na facebooku lze rozpoznat pomocí loga facebook nebo "Like-Button" ("like") na našich stránkách. Přehled pluginů facebook naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Když navštívíte naše stránky, plugin vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem facebook. Společnost facebook obdrží informace, které jste navštívili na našich stránkách, s vaší IP adresou. Kliknete-li na tlačítko "Like-Button" na facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu facebook, můžete propojit obsah našich stránek s profilem na Facebooku. Jako výsledek může facebook přiřadit návštěvu našich stránek do vašeho uživatelského účtu. Poukazujeme na to, že my jako poskytovatel stránek nevíme o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím facebooku. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí facebook na adrese: https://www.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby společnost facebook přiřadila vaši návštěvu na naše stránky pomocí vašeho uživatelského účtu facebook, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu facebook.

YouTube

Na našich webových stránkách se používají pluginy ze stránky YouTube na Googlu. Operátor webu je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některý z našich webů s podporou plug-inů YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. Sděluje serveru YouTube, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni do účtu YouTube, služba YouTube vám umožní přiřadit chování prohlížení přímo k osobnímu profilu. Tím se můžete vyhnout odhlášením z účtu YouTube.

Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich on-line nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o tom, jak zpracovávat informace o uživateli, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


6. Nástroje pro analýzu dat


Google Analytics

Tento web používá funkce služby Google Analytics pro webovou analýzu. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Informace generované cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam.

Cookies Google Analytics jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou stránku, tak i její reklamu.

Anonymizace IP adres

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše adresa IP společnosti Google v členských státech Evropské unie nebo jiným stranám Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena před odesláním do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, ke sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

Prohlížečové pluginy

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu co nejvíce. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromáždila data vygenerovaná souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracováním těchto údajů společností Google, a to stažením a instalací pluginu dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Nesouhlas s ukládáním dat

Sběr dat prostřednictvím služby Google Analytics můžete zabránit klepnutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich dat při budoucích návštěvách tohoto webu: Google Analytics deaktivovat

Další informace o zacházení s údaji o uživateli v Google Analytics naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Zpracování objednávek

Máme uzavřenou dohodu o zpracování smluvních údajů se společností Google.


7. Newsletter


Údaje pro newsletter

Pokud byste chtěli obdržet informační bulletin nabízený na našich webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu, stejně jako informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy, a že souhlasíte s přijetím bulletinu. Další údaje nejsou shromažďovány, nebo pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výlučně k doručení požadovaných informací a nepřevádíme je třetím osobám.

Zpracování údajů vložených do registračního formuláře newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (§ 6 odst. 1 písm. GDPR). Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailovou adresou a jejich použitím pro zasílání informačního bulletinu může být kdykoli odvolán, například prostřednictvím odkazu "odhlásit se" v informačním bulletinu. Zákonnost již dokončených operací zpracování dat zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje uložené u nás za účelem získání zpravodaje budou od nás uloženy až do zrušení a budou vymazány po zrušení bulletinu. Údaje, které byly u nás uloženy pro jiné účely (například e-mailové adresy pro oblast členů), zůstávají nedotčeny.


8. Pluginy a nástroje


Google Web Fonts

Tato stránka používá tzv. webové fonty poskytované společností Google pro jednotné zobrazení písem. Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte potřebné webové fonty do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazovala texty a písma.

Chcete-li to provést, musí se prohlížeč, který používáte, připojit ke serverům společnosti Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že naše webové stránky byly zpřístupněny prostřednictvím vaší IP adresy. Použití webových písem Google je v zájmu důsledné a atraktivní prezentace našich služeb online. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, bude počítač používat výchozí font.

Další informace o webových fontech Google naleznete v části https://developers.google.com/fonts/faq?hl=en a v sekci Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy.

Google Maps

Tato webová stránka používá mapovací službu Mapy Google (Google Maps) prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit IP adresu. Tyto informace jsou obvykle předávány a uloženy na serveru Google ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.

Použití aplikace Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné vyhledání míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o tom, jak zpracovávat uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.